Saugos įranga

Banner gamina daug įvairių gaminių, skirtų personalo apsaugai nuo darbo vietoje iškylančių pavojų. Šviesos užsklandos, saugodamos darbo taškus, praėjimus, darbo zonas ir perimetrus, apsaugo personalą nuo kontakto su pavojinga darbo įranga, o įrengimus nuo galimo sugadinimo. Galime pasiūlyti CE reikalavimus tenkinančias 4 klasės užsklandas ir pigias 2 klasės užsklandas, tinkančias ten, kur sutrikimų sukeliama žala yra nedidelė.

Apsauginiai užraktai reaguoja atidarant mechaninę apsaugą. Jie turi didelio patikimumo kontaktus ir koduojamus vykdymo mechanizmus. Taip išvengiama klastojimų ar bandymų imituoti jutiklio poveikį.

Dviejų rankų valdymo modulis stebi ir palygina dviejų atokiai sumontuotų mygtukų išėjimo signalus. Jis nejungia įrenginio (pvz preso), jei operatorius nuspaudžia mygtukus ne vienu metu.

Saugos moduliai ir valdikliai garantuoja ryšį tarp apsaugos elemento ir įrengimo bei stebi apsaugos elementą.

Rodyti kaip:

Showing all 4 results